Praktisch

WINWIN-project

Werkzoekende Ingenieurs Werken aan Innovatie

VOORWAARDEN

Wie wenst deel te nemen aan dit project moet

 

  • bio-ingenieur, burgerlijk ingenieur of industrieel ingenieur (industriële wetenschappen of biowetenschappen) zijn.

 

  • bereid zijn een project uit te voeren binnen de domeinen elektriciteit; elektronica; informatica; mechanica; textiel, bouw, chemie of voeding.

 

  • minstens één jaar als werkzoekende ingeschreven zijn bij de VDAB.

 

 

Deelname is volledig kosteloos.

 

Wie uitkeringsgerechtigd is, behoudt tijdens de duur van het project bovendien zijn uitkering (die voor die periode bevroren blijft in de tijd).

 

 

 

 

AANMELDING

Het pilootproject van WINWIN start in september 2017. De deadline voor aanmelding is verstreken. Meer info omtrent de volgende aanmeldings- en selectieprocedures volgt in het voorjaar van 2018.

 

 

 

 

 

 

Bij aanmelding bezorg je ons je CV en een motivatiebrief waarin je toelicht wat je competenties zijn en wat je van je deelname aan WINWIN verwacht.

 

Na een positieve pre-screening van je motivatiebrief en CV word je uitgenodigd voor een selectiegesprek. Na die gesprekken wordt een selectie gemaakt van kandidaten die effectief kunnen instappen in dit project.

GESELECTEERD?

Na selectie wordt het deelnemerstatuut verankerd in een overeenkomst met de VDAB. Die overeenkomst garandeert dat wie bijvoorbeeld uitkeringsgerechtigd zijn uitkering tijdens de duur van het project behoudt.

 

In onderling overleg met universiteitscoach en bedrijfsmentor wordt elke deelnemer gematcht met een geschikt innovatieproject, en wordt een 'upgradetraject' uitgestippeld.

 

Wie deelneemt, engageert zich voor de duur van het project. Afhankelijk van het individuele upgradetraject (met maximaal 2 te volgen universitaire opleidingsonderdelen) ligt de duur van het project tussen 12 en 20 weken, met ca. 60 werkdagen (3 tot 5 per week).

 

Na voltooiing van het traject ontvangt de deelnemer een competentierapport (VDAB) en een stagecertificaat (universiteit) met vermelding van het bedrijf waar het innovatieproject werd uitgevoerd.