Home bedrijven

WINWIN-project

Werkzoekende Ingenieurs Werken aan Innovatie

 

REALISEER UW BEDRIJFSPROJECT DANKZIJ WINWIN

 

Voor het WINWIN-project zijn we op zoek naar uitdagende projecten voor werkzoekende ingenieurs. Waar de Vlaamse universiteiten en VDAB dit project professioneel omkaderen, zorgen bedrijven voor werkplekervaring en inhoudelijke begeleiding, zonder verdere verplichtingen.

 

Dankzij de inschakeling van onmiddellijk beschikbaar én zorgvuldig gescreend ingenieurstalent kunt u met beperkte middelen toch uw projectideeën waarmaken.

 

Tegelijkertijd kan uw bedrijfsproject voor een werkzoekend ingenieur dé springplank zijn naar een nieuwe job in uw bedrijf. Een win-win situatie dus.

 

WAT IS EEN BEDRIJFSSTAGE?

 

Een bedrijfsstage is een project met een technologisch karakter en een duidelijk, to-the-point en verifieerbaar doel. Het project levert een relevante kennismeerwaarde op: zowel voor uw bedrijf als voor de werkzoekende ingenieur.

 

De voorgestelde aanpak is duidelijk en consistent met het doel van de bedrijfsstage, bevat duidelijke ontwikkel- en implementatieaspecten en het werkprogramma is realistisch, logisch opgezet en heeft een haalbare timing.

 

Een bedrijfsstage

 

 • is onbezoldigd;
 • wordt uitgevoerd door 1 of meerdere ingenieurs;
 • heeft een open startdatum;
 • duurt 12 tot 16 weken, met een minimale aanwezigheid in het bedrijf van 3 dagen per week

 

U kunt uw ideeën en projecten met beperkte middelen mogelijk maken en dat zorgt ervoor dat uw bedrijf/organisatie:

 

 • projecten uit de pijplijn haalt;
 • onbenut potentieel inzet;
 • mee beslist over universitaire en/of bedrijfsbijscholing op maat;
 • zijn CSR-imago versterkt;
 • competitief voordeel bewaart;
 • ‘intrapreneurship’ stimuleert;
 • het intellectuele eigendomsrecht behoudt;
 • én een extra wervingskanaal aanboort, lees hier meer over aanwervingspremies.

 

Heeft uw bedrijf technologische projecten voor werkzoekende ingenieurs?

Er wordt gemikt op een startdatum tussen oktober 2018 en februari 2019.