Homepage bedrijven

WINWIN-project

Werkzoekende Ingenieurs Werken aan Innovatie

Realiseer innovatie dankzij WINWIN

 

Voor het WINWIN-project zijn we op zoek naar uitdagende en innovatieve projecten voor werkzoekende ingenieurs. Waar de Vlaamse universiteiten en de VDAB dit project professioneel omkaderen, zorgen bedrijven voor werkplekervaring en inhoudelijke begeleiding, zonder verdere verplichtingen.

 

Dankzij de inschakeling van onmiddellijk beschikbaar én zorgvuldig gescreend ingenieurstalent kunt u met beperkte middelen toch innovatie waarmaken.

 

Tegelijkertijd kan uw innovatief bedrijfsproject voor een werkzoekend ingenieur dé springplank zijn naar een nieuwe job in uw bedrijf. Een win-win situatie dus.

 

 

Een innovatief bedrijfsproject is een project met een vernieuwend karakter (= nieuw voor de organisatie) en een duidelijk, to-the-point en verifieerbaar innovatiedoel. Het project is duidelijk gericht op een nieuw of vernieuwd product, proces, dienst of concept van het bedrijf, en levert een relevante kennismeerwaarde op: originele, nieuwe en voor het bedrijf en innovatiedoel relevante kennis en inzichten.

 

De voorgestelde aanpak is duidelijk en consistent met het innovatiedoel, bevat duidelijke ontwikkel- en implementatieaspecten en het werkprogramma is realistisch, logisch opgezet en heeft een haalbare timing.

Een innovatief bedrijfsproject

 

 • is onbezoldigd;
 • wordt uitgevoerd door 1 of meerdere ingenieurs;
 • heeft een open startdatum;
 • duurt 12 tot 16 weken, met een minimale aanwezigheid in het bedrijf van 3 dagen per week

 

Wat is een innovatief bedrijfsproject?

 

screening > selectie > matching > actieplan > kennisupgrade > innovatie > rekrutering

Bovendien maakt het innovatie met beperkte middelen mogelijk en zorgt ervoor dat uw bedrijf/organisatie

 

 • projecten uit de pijplijn haalt;
 • onbenut potentieel inzet;
 • mee beslist over universitaire en/of bedrijfsbijscholing op maat;
 • zijn CSR-imago versterkt;
 • competitief voordeel bewaart;
 • ‘intrapreneurship’ stimuleert;
 • het intellectuele eigendomsrecht behoudt;
 • én een extra wervingskanaal aanboort. (Lees hier meer over aanwervingspremies.)

 

Heeft uw bedrijf innovatieve bedrijfsprojecten voor werkzoekende ingenieurs?

Met HR-ondersteuning door